Горячие напитки

 • Эспрессо

  • 30 мл 40,00грн
 • Американо

  • 60 мл 45,00грн
 • Капучино

  • 150 мл 50,00 грн
 • Латте

  • 200 мл 50,00 грн
 • Гляссе

  • 150 мл 80,00 грн
 • Мокко

  • 150 мл 55,00 грн
 • Кофе по-ирландски

  • 150 мл 120,00 грн
 • Какао

  • 200 мл 60,00 грн
 • Грог

  • 150 мл 120,00грн
 • Глинтвейн

  • 150 мл 100,00грн
 • Фирменный чай

 • Марокканский

  • 1 000 мл 160,00грн
 • Яблочный

  • 1 000 мл 160,00грн
 • Имбирный

  • 1 000 мл 160,00грн
 • Облепиховый

  • 1 000 мл 160,00грн
 • Ягодный

  • 1000 мл 160,00грн
 • Японский и тайваньский чай

 • Зеленый чай Сенча Моритоку

  • 500 мл 90,00грн
  • 1000 мл 160,00грн
 • Зеленый чай Гёкуро Моритоку

  • 500 мл 100,00грн
  • 1000 мл 180,00грн
 • Чай молочный Улун

  • 500 мл 90,00грн
  • 1000 мл 160,00грн
 • Чай бирюзовый Улун

  • 500 мл 90,00грн
  • 1000 мл 160,00грн
 • Чай красный Улун САВА

  • 500 мл 100,00грн
  • 1000 мл 180,00грн
 • Чай черный Улун

  • 500 мл 100,00грн
  • 1000 мл 180,00грн
 • Чай Шу Пуэр зрелый

  • 500 мл 100,00грн
  • 1000 мл 180,00грн
 • Чай зелёный Улун

  • 500 мл 90,00грн
  • 1000 мл 160,00грн
 • Чай зеленый матча Аораш

  • 100 мл 160,00грн
© 2018 Ресторан Варадеро. Все права защищены.